Stichting Opus Laurium presenteert

Of Je Kaas Lust

Een filmproject t.b.v. het 650 jarig bestaan van Woerden. I.s.m. de HKU en AnnexCinema.

Na lastige keuzes in verband met Covid denken we een manier te hebben gevonden om toch een verrassende bijdrage aan 650 jaar Woerden te kunnen leveren.

Studenten en alumni van de HKU maken korte filmpjes van 15 minuten waarin de historie van Woerden centraal staat. Door jongeren voor jongeren, iedereen met een jonge geest of vindt dat het wel wat afgestoft kan worden.

De filmpjes worden vertoond in Annex Cinema. Er wordt een discussieavond/ middag aan gekoppeld voor scholieren. Het is de bedoeling om met elkaar dialoog aan te gaan over de getoonde filmpjes en de historische inhoud en hoe nu verder?

Daarnaast hopen we een andere visie te laten zien dan we tot nu toe voorgeschoteld krijgen. Laat je verrassen door de creativiteit en beleving van de nieuwe generaties. Humor welkom, schuren mag, confrontatie ook oké….what comes to mind….